CONTROL QUẢN TRỊ HOSTING PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAYNgôi Nhà Mạng mang đến cho bạn các tuỳ chọn control quản trị hosting được đánh giá cao về giao diện, bảo mật, với chi phí hợp lý nhất

Chỉ từ 51.500 VNĐ /tháng

Plesk là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, DNS Service, SQL Service, ASP,...

  • Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS
  • Plesk Web App Edition (5 Domains) - VPS

Chỉ từ 294.000 VNĐ /tháng

CPanel là một hệ thống quản trị web hosting trên nền tảng Linux phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện nay.

  • Cpanel VPS License (cho Linux)
  • Cpanel Dedicated License (cho Linux)

Chỉ từ 304.000 VNĐ /tháng

Cloudlinux là hệ điều hành chuyên biệt dành cho điện toán đám mây, giúp nhà cung cấp dịch vụ web hosting có thể phân vùng tài nguyên...

  • Cloud Linux
  • Cloud Linux for Cpanel

PleskPlesk là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, DNS Service, SQL Service, ASP,...
Dành cho những nhà quản trị các dịch vụ như Web, Email, DNS,...với số lượng lớn website

Plesk VPS License

Tên dịch vụ
Chi phí hằng tháng
Số tháng đăng ký tối thiểu

Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS
51.500 VNĐ
1 tháng

Plesk Web App Edition (5 Domains) - VPS
75.000 VNĐ
1 tháng

Plesk Power Pack - VPS
75.000 VNĐ
1 tháng

Plesk Developer Pack - VPS
93.800 VNĐ
1 tháng

Plesk Web Pro Edition (30 Domains) - VPS
110.100 VNĐ
1 tháng

Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - VPS
200.000 VNĐ
1 tháng

Plesk Dedicated License

Tên dịch vụ
Chi phí hằng tháng
Số tháng đăng ký tối thiểu

Plesk Web Admin Edition (10 Domains)
51.500 VNĐ
1 tháng

Plesk Web App Edition (5 Domains)
75.000 VNĐ
1 tháng

Plesk Developer Pack
161.300 VNĐ
1 tháng

Plesk Web Pro Edition (30 Domains)
245.000 VNĐ
1 tháng

Plesk Power Pack
245.000 VNĐ
1 tháng

Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains)
580.800 VNĐ
1 tháng

Xem thêmMời các bạn xem thêm các cước khác

Chỉ từ 294.000 VNĐ /tháng

Cpanel

CPanel là một hệ thống quản trị web hosting trên nền tảng Linux phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện nay...

  • Cpanel VPS License (cho Linux)
  • Cpanel Dedicated License (cho Linux)

Chỉ từ 304.000 VNĐ /tháng

Cloud Linux

Cloudlinux là hệ điều hành chuyên biệt dành cho điện toán đám mây, giúp nhà cung cấp dịch vụ web hosting...

  • Cloud Linux
  • Cloud Linux for Cpanel