Bảng giá tên miền Quốc tế

Phí cài đặt
Phí duy trì
Tổng
.co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in / . gen.in / .ind.ni
Miễn phí
260.000 VNĐ/ 1 năm
260.000 VNĐ/ 1 năm
.us
Miễn phí
270.000 VNĐ/ 1 năm
270.000 VNĐ/ 1 năm
.link
Miễn phí
271000 VNĐ/ 1 năm
271.000 VNĐ/ 1 năm
.biz/.eu/.ws(4 kí tự trở lên)
Miễn phí
290.000 VNĐ/ 1 năm
290.000 VNĐ/ 1 năm
.com/.net/
Miễn phí
299.000 VNĐ/ 1 năm
299.000 VNĐ/ 1 năm
.info/.org
Miễn phí
300.000 VNĐ/ 1 năm
300.000 VNĐ/ 1 năm
.name
Miễn phí
339.000 VNĐ/ 1 năm
339.000 VNĐ/ 1 năm
.co.uk/.me.uk/.org.uk/.tel
Miễn phí
360.000 VNĐ/ 1 năm
360.000 VNĐ/ 1 năm
.asia
Miễn phí
420.000 VNĐ/ 1 năm
420.000 VNĐ/ 1 năm
.com.co/ .net.co/ .nom.co/.mobile
Miễn phí
480.000 VNĐ/ 1 năm
480.000 VNĐ/ 1 năm
Phí cài đặt
Phí duy trì
Tổng
.in
Miễn phí
500.000 VNĐ/ 1 năm
500.000 VNĐ/ 1 năm
.pics
Miễn phí
530.000 VNĐ/ 1 năm
530.000 VNĐ/ 1 năm
.me
Miễn phí
650.000 VNĐ/ 1 năm
650.000 VNĐ/ 1 năm
.hosting
Miễn phí
790.000 VNĐ/ 1 năm
790.000 VNĐ/ 1 năm
.cc
Miễn phí
800.000 VNĐ/ 1 năm
800.000 VNĐ/ 1 năm
.co
Miễn phí
820.000 VNĐ/ 1 năm
820.000 VNĐ/ 1 năm
.com.tw/ .net.tw/ .org.tw
Miễn phí
840.000 VNĐ/ 1 năm
840.000 VNĐ/ 1 năm
.tv
Miễn phí
940.000 VNĐ/ 1 năm
940.000 VNĐ/ 1 năm
.tw
Miễn phí
980.000 VNĐ/ 1 năm
980.000 VNĐ/ 1 năm
.jp
Miễn phí
2.460.000 VNĐ/ 1 năm
2.460.000 VNĐ/ 1 năm
Phí cài đặt
Phí duy trì
Tổng
.ws (3 ký tự)
573.000 VNĐ
15.750.000 VNĐ/năm
16.323.000 VNĐ/năm
.ws (2 ký tự)
10.505.000 VNĐ
26.250.000 VNĐ/năm
36.755.000 VNĐ/năm
.photography / .technology / .photos / equipment /
Miễn phí
490.000 VNĐ/ 1 năm
490.000 VNĐ/ 1 năm
.gallery / .graphics / .lighting / .directory /
Miễn phí
490.000 VNĐ/ 1 năm
490.000 VNĐ/ 1 năm
.today / .tips / .company /.systems
Miễn phí
490.000 VNĐ/ 1 năm
490.000 VNĐ/ 1 năm
.management / .center / .support / .email / .solutions
Miễn phí
490.000 VNĐ/ 1 năm
490.000 VNĐ/ 1 năm
.guru / .land / .bike / .clothing / .plumbing /
Miễn phí
730.000 VNĐ/ 1 năm
730.000 VNĐ/ 1 năm
.singles / .camera.estate / .contractors / .construction /
Miễn phí
730.000 VNĐ/ 1 năm
730.000 VNĐ/ 1 năm
.kitchen /.enterprises / .tattoo / .shoes / .sexy /
Miễn phí
730.000 VNĐ/ 1 năm
730.000 VNĐ/ 1 năm
.domains / .academy /.computer / .training / .builders
Miễn phí
730.000 VNĐ/ 1 năm
730.000 VNĐ/ 1 năm

Bảng giá tên miền Quốc gia

Phí cài đặt
Phí duy trì
Tổng
Tên miền Tiếng Việt (MỚI)
Miễn phí
50.000 VNĐ/ 1 năm
50.000 VNĐ/ 1 năm
.vn
280.000 VNĐ
470.000 VNĐ/ 1 năm
750.000 VNĐ/ 1 năm
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn
280.000 VNĐ
350.000 VNĐ/ 1 năm
630.000 VNĐ/ 1 năm
.name.vn/ .pro.vn/ .health.vn
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ/ 1 năm
400.000 VNĐ/ 1 năm
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ/ 1 năm
400.000 VNĐ/ 1 năm
.name.vn
30.000 VNĐ
30.000 VNĐ/ 1 năm
60.000 VNĐ/ 1 năm
vn (1 ký tự)_Đang chờ quyết định cấp
350.000 VNĐ
40.000.000 VNĐ/ 1 năm
40.350.000 VNĐ/ 1 năm
.vn (2 ký tự) _Đang chờ quyết định cấp
350.000 VNĐ
10.000.000 VNĐ/ 1 năm
10.350.000 VNĐ/ 1 năm