Sectigo SSL


BẢNG GIÁ Sectigo SSL


Sectigo PositiveSSL

 • Chính sách bảo hiểm: $ 50,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không

225.000 VNĐ/Năm


Sectigo Multi-Domain SSL

 • Chính sách bảo hiểm: $ 500.000
 • Số website được bảo mật: Tối đa 250
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không

3.800.000/NămSectigo EV SSL

 • Chính sách bảo hiểm: $1,750,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có

4.445.000 VNĐ/Năm


Sectigo Multi-Domain EV SSL

 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000
 • Số website được bảo mật: Tối đa 250
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có

8.400.000/Năm


So sánh các gói Sectigo SSL


 Positive SSLMulti-Domain SSLEV SSLMulti-Domain EV SSL
Thanh địa chỉ chuyển thành https
Xác minh thông tin tên miền
Xác minh và hiển thị thông tin doanh nghiệpKhôngKhông
Chuẩn mã hóa 128 bit đến 256 bit128 bit đến 256 bit128 bit đến 256 bit128 bit đến 256 bit
Độ dài khóa 2048 bits2048 bits2048 bits2048 bits
Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
Mức bảo hiểm sự cố $50,000$50,000$1,750,000$1,750,000
Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website