KIẾN THỨC TÊN MIỀN


Ngôi Nhà Mạng xin được cung cấp 1 số kiến thức về Tên miền.

Câu hỏi 1: Tên miền là gì?

Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.

Tên miền bao gồm:
a) Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, sau đây gọi là tên miền mã ASCII;
b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia, sau đây gọi là tên miền đa ngữ (IDN)

Câu hỏi 2: Tên miền quốc gia Việt Nam là gì?

Tên miền quốc gia Việt Nam: là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

Câu hỏi 3: Tên miền “.vn” bao gồm những tên miền nào?

Tên miền “.vn” bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt:
a) Tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”
b) Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền “.vn”.

Câu hỏi 4: Lợi thế khi sử dụng tên miền “.vn”?
– Được pháp luật Việt Nam bảo vệ: Khoản 3, Điều 12 – Luật Công nghệ thông tin quy định: Nghiêm cấm việc giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó.
– Kỹ thuật tin cậy, an toàn: Hệ thống máy chủ tên miền “.vn” (DNS) quốc gia được giám sát 24/24 giờ với hệ thống dự phòng đảm bảo độ tin cậy, vận hành an toàn.
– Truy vấn nhanh chóng: Được quản lý, đảm bảo bởi 07 cụm máy chủ DNS đặt tại các điểm khác nhau trên toàn thế giới giúp cho việc truy vấn tên miền “.vn” được thực hiện nhanh chóng.
– Hạn chế tối đa khi mất liên lạc quốc tế: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, khi mất liên lạc quốc tế như những trường hợp đứt cáp quang biển thì liên lạc và giao dịch Internet trong nước vẫn không bị ảnh hưởng.
– Được Hệ thống trung chuyển Internet trong nước – VNIX của VNNIC phục vụ: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam được hệ thống trung chuyển Internet Quốc gia VNIX tự động trung chuyển tất cả lưu lượng Internet trong nước bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất.
– Chăm sóc, hỗ trợ: VNNIC và các Nhà đăng ký tên miền “.vn” luôn sẵn sàng trợ giúp người đăng ký sử dụng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng như hành chính liên quan đến tên miền “.vn”.
– Đăng ký thuận tiện: Các chủ thể có nhu cầu đều có thể dễ dàng đăng ký tên miền “.vn” thông qua các Nhà đăng ký tên miền “.vn” của VNNIC tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và ở nước ngoài với thủ tục đăng ký tên miền “.vn” đơn giản, nhanh chóng.

Câu hỏi 5. Tên miền không dấu bao gồm những tên miền nào?

Tên miền không dấu bao gồm:
a) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực;
b) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính;
c) Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng;
d) Tên miền không dấu cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung.

Câu hỏi 6. Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là gì?

Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (ví dụ:hanoi.vn, haiphong.vn, …).

Câu hỏi 7. Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực bao gồm những đuôi tên miền nào?
a). COM.VN : Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại.
b). BIZ.VN : dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN).
c). EDU.VN : Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội.
d) .GOV.VN : Dành cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
đ) . NET.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
e) . ORG.VN : Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.
f) . INT.VN : Dành cho các tổ chức quốc tế.
g) . AC.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
h) .PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
i) . INFO.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
j) .HEALTH.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
k) .NAME.VN: Dành cho các cá nhân đăng ký theo tên riêng của cá nhân.
l) Những tên miền khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.